Termini obuke za prerađivače Kerrock-a

Termini obuke za prerađivače Kerrock-a odvijat će se u prostorima komercijale, Pod Barončevim hribom 4 u Novom mestu.
  
Važno:

Prijave šaljite na e-mail: #EM#6b6470716b666d476366667b6d237d66#EM# ili na fax: +386 7 33 390 350.
Prijava mora sadržavati broj sudionika i naziv poduzeća.