HRA O CENY "LÍBÍ SE MI KERROCK"

 

 

Organizátor nagradne igre

Kolpa d.d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika

sprejema naslednja:

PRAVIDLA HRY O CENY »  Líbí se mi Kerrock«

 1. Obecná ustanovení

Organizátor hry o ceny Kolpa d.d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika.

Hra o ceny se bude konat od 06.11.2012 do 11.11.2012 včetně na sociální síti Facebook na adrese www.facebook.com/KerrockbyKolpa. Hra o ceny není nijak sponzorovaná ze strany Facebooku a není ve spojení s Facebookem jako firmou. Všechny informace, které uživatel poskytuje ve hře o ceny, dostane organizátor hry o ceny.

2. Podmínky účasti ve hře o ceny

Hry o ceny se mohou účastnit občané Slovinské republiky (fyzické osoby) starší 15 let. Hry o ceny se nesmějí účastnit osoby pověřené organizací této hry o ceny, jejich bližší rodinní příslušníci a osoby, které bezprostředně spolupracují během průběhu hry o ceny a jejich bližší rodinní příslušníci. Hry o ceny se mohou zúčastnit všichni, kdo se připojí na stranu www.facebook.com/KerrockbyKolpa  11.11.2012 nebo již jsou přáteli.

3. Průběh hry o ceny a proces losování

V našem výstavním prostoru se budou pověřené osoby dotazovat návštěvníků, jestli jsou uživately facebooku. Pokud budou, zeptají se jich, jestli se nechtěli stát přáteli facebookové stránky Kerrock www.facebook.com/KerrockbyKolpa. Pokud je odpověď kladná, uživatel se přihlásí přes svůj uživatelský účet a »olajkuje« stránku Kerrock.  Když se návštěvník stane přítelem stránky, hned na místě dostane malou cenu (tužku) a tak se stane účastníkem velké hry o ceny.

4. Losování

Losování se bude konat 16.11.2012, provede jej firma Kolpa d.d. Metlika společně s reklamní agenturou Creatoor d.o.o., Mlakarejva ulica 46, 4208 Šenčur.

5. Výsledky losování a převzetí cen

Výherce bude zveřejněn na facebookové stránce www.facebook.com/KerrockbyKolpa, www.kerrock.si, www.kolpa.si, www.kolpasan.si 19.11.2012.

Před předáním ceny musí organizátor od výherce v termínu 14 dní dostat přesné osobní údaje: Facebook uživatelské jméno, jméno a příjmení, datum narození, adresu, daňový úřad a daňové číslo. Poskytnutí všech těchto údajů je podmínkou pro předání ceny výherci.

Peněžní výplata výher není možná, výhra je nepřenosná, výměny výhry není možná.

Výherce výhru obdrží poštou do 10 dní od sdělení údajů.

V případě, že cenu dostane osoba mladší 18 let, musí ji při převzetí výhry zastupovat osoba starší 18 let a mající podle zákona nebo na základě odpovídajícího zmocnění právo zastupovat takovou nezletilou osobu. V opačném případě se cena neudělí a organizátor je zproštěn všech povinností vůči výherci planoucí z těchto pravidel. Při převzetí výhry je výherce povinen vyplnit prohlášení o převzetí výhry. Pokud je výhra poslána doporučenou poštou, potvrzení o dopručení platí jako prohlášení o převzetí výhry.

V případě, že výherce ve lhůtě do 14 dnů nesdělí požadované údaje, má se za to, že se zříká výhry. V tom se cena neudělí a organizátor je vůči výherci zproštěn všech povinností vyplývajích z těchto pravidel.

6. Výhry

                1. Nagrada: pohištvo FRUIT 50 Green 609

2. Tužky Kerrock

7. Odpovědnost

Organizátor nenese žádnou odpovědnost ani se neúčastní pří ohledně vlastnictví vylosovaných výher. Všechny pře ve spojitosti s právy ohledně vlastnictví vylosovaných výher nebudou mít žádný vliv na pravidlo, že organizátor cenu udělí té osobě, které organizátorovi poslala své údaje v souladu s těmito pravidly. Organizátor výhru v souladu s pravidly předá osobě uživatele nebo jejímu právoplatnému zástupci, jejíž údaje budou uvedeny v elektronické zprávě, kterou organizátor přijme od výherce.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, jež by nastala následkem převzetí a užívání výhry, s čímž účastníci účastí v této hře o ceny výslovně souhlasí. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost sociální sítě Facebook ani za následky nefunkčnosti bez ohledu na důvody nefunkčnosti. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nefungování nebo nedokonalé fungování elektronické pošty a internetového připojení účastníka či nefunkčnost služby, která by byla následkem nesprávného používání nebo neznalosti používání služeb. V případě okolností, na které organizátor nemůže mít vliv (vyšší moc), může organizátor hru o ceny zrušit. O tom účastníky musí obeznámit prostřednictvím médií. V takovém případě nenese vůči účastníkům odpovědnost za vzniklou škodu.

8. Pravidla hry o ceny

Účastí ve hře o ceny účastníci potvrzují, že se seznámili s těmito pravidly a zavazují se, že budou jednat v souladu s pravidly hry o ceny. V případě jakéhokoliv sporu nebo nejasnosti tato platí pravila jako primární ve vztahu ke všem případným jiným zveřejněním, ať už v tištěné, elektronické nebo kterékoliv jiné podobě. Pravidla a všeobecné podmínky této hry o ceny jsou k dispozici na internetové stránce www.kerrock.si, www.kolpa.si.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, pokud to budou vyžadovat technické komerční okolnosti na straně veřejnosti. Organizátor bude účastníky informovat o všech změnách a novinkách hry o ceny zprávami na Facebook strani www.facebook.com/KerrockbyKolpa.

Všechny stížnosti a reklamace řeší organizátor hry o ceny. V případě oprávněných stížností se organizátor zavazuje, že je vyřeší v co nejkratším termínu a bude o tom účastníkainformovat.

9. Ochrana osobních údajů

Organizátor bude osobní údaje používat výhradně pro účely předání výhry. Organizátor se zavazuje, že údaje, které mu účastníci poskytnou, nepředá třetí osobě ani jakkoliv jinak nepoužije v rozporu s legislativou Slovinské Republiky, kromě případů, kdy by to bylo nutné kvůli průběhu hry o ceny resp. přímému marketingu.

Zmocněná osoba:

Radoš Kužnik, Kolpa d.d. Metlika